מפקח על גידול וגיזום עצים
רענון מדריכי עבודה בגובה
רענון מדריכי עבודה בגובה
גיזום עצי נוי
גוזם מומחה